För att bli medlem i Svenska Sökhundsförbundet krävs uppvisande av någon form av utbildningsbevis för sökhundsekipage. Förbundet accepterar endast medlemmar som är yrkesverksamma eller har för avsikt att bli yrkesverksamma inom en snart framtid.

Medlemsavgift är 2024 200 kr per kalenderår. Det går även att bli stödmedlem för 150 kr per kalenderår och då krävs inget utbildningsbevis. Medlemsavgiften kan betalas till bankgironr: 254-1837

Förbundet arrangerar certifieringsprov av sökhundar där avgiften för ett ekipage för närvarande är fastställd till 750 kr per provtillfälle. Godkänd certifiering är giltig ett år från provtillfället och ger ekipaget möjlighet att publicera sina kontaktuppgifter på sökhund.se samt rätt att bära förbundets tjänstetecken samt namnbricka till hundföraren.

Föreningens stadgar kan läsas här.

För att bli godkänd på våra certifieringsprov förväntas du följa föreningens etiska riktlinjer. Du kan läsa mer om dem här.