Narkotikasök

Provet för civila narkotikasökhundar är utformat i fyra moment:

  • Doftprov i urvalsbana där hunden ska visa att den kan identifiera följande dofter från Scentlogix: cannabis, heroin, pcp, kokain, lsd, metamfetamin och mdma. För att gå vidare till nästa steg måste alla dofterna vara identifierade.
  • Inomhussök. I en inomhusmiljö ska ekipaget hitta de utplacerade doftproverna, samt uppvisa att de inte felmarkerar utplacerade tomma doftbärare. Ekipaget har 10 minuter på sig att genomföra söket och behöver även visa förmåga att arbeta på ett positivt sätt utan korrigeringar eller bestraffningar.
  • Utomhussök. I en utemiljö ska ekipaget hitta de utplacerade doftproverna, samt visa förmåga att arbeta på ett positivt sätt utan korrigeringar eller bestraffningar. Ekipaget har 10 minuter på sig att genomföra söket.
  • Teoriprov. För att klara teoriprovet behöver hundföraren ha allmän kunskap om de vanligaste narkotikapreparaten: cannabis, heroin, kokain, pcp, lsd, amfetamin/metamfetamin, mdma samt receptbelagda morfinpreparat såsom tramadol och oxycontin. Hundföraren behöver också ha allmän kunskap om de lagparagrafer som styr vad som är tillåtet när man utför sin uppgift som civil narkotikahundförare.

Under de praktiska proven kommer en oberoende kontrollant, dvs. en person som inte själv arbetar med att utbilda sökekipage, att observera och föra protokoll över resultatet.

Anmälan till prov