Kreativ Säkerhet Svenska Specialsökhundar AB, K9Narc, erbjuder en komplett utbildning av civila narkotikahundekipage som omfattar de moment som krävs för att bli godkänd vid ett certifieringsprov av Svenska Sökhundsförbundet. Deras utbildning äger rum i Norrtälje. Läs mer på: k9narc.se

DK9 Säkerhetstjänst AB, erbjuder en komplett utbildning av civila narkotikahundekipage med utgångspunkt i Vittsjö, i norra Skåne. Även den omfattar de moment som krävs för att bli godkänd vid ett prov hos Svenska Sökhundsförbundet. Läs mer på: dk9hundskola.se

Dala Narkotikasök erbjuder en ettårig yrkesutbildning i Dala-Järna. Den innehåller alla moment som krävs för godkänt resultat vid ett av förbundets certifieringsprov. Läs mer på: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075921436594

Svenska Sökhundsförbundet accepterar utbildningsbevis från andra aktörer än de vi rekommenderar här, men kan inte garantera att de uppfyller kraven för att bli godkänd vid ett certifieringsprov. Fler rekommenderade utbildare, även inom andra grenar av yrkesinriktad specialsök, kommer att läggas till här efter hand som vi fått klarlagt att deras utbildningar uppfyller våra krav.