Svenska sökhundsförbundet vänder sig till människor som är verksamma inom yrkesmässigt specialsök och samlar hundförare inom olika sökverksamheter t ex narkotika, sprängämnen och vägglöss.

Förbundet har som ändamål att driva och utveckla kvalitetssäkring av yrkesmässiga sökhundsekipage samt verka för och sprida kunskap om olika former av sökhundsekipage i samhället.

Specialsökhundar

Vi förmedlar kontakter med hundekipage som är utbildade att söka efter specifika ämnen, såsom narkotika, sprängmedel, vägglöss eller mögel.

Hitta utbildning

Om du är intresserad av att utbilda dig och din hund inom yrkesinriktad specialsök så hittar du här olika arrangörer av utbildningar som rekommenderas av Svenska Sökhundsförbundet.

Certifiering

Som en hjälp att kvalitetssäkra hundekipage inom specialsök, erbjuder vi certifieringsprov. Godkända ekipage får publicera sin information här och bära vårt tjänstetecken.

Månadens sökhundsekipage:

Anders Danielsson, Dala Narkotikasök AB