Etiska riktlinjer

Svenska Sökhundsförbundets medlemmar förväntas arbeta inom ramarna för en verksamhet som följer landets lagar och innehar de tillstånd som krävs för verksamheten. De förväntas även se till att deras verksamhet är tillbörligt försäkrad och att uppdragsgivarnas behov av sekretess respekteras.

Svenska Sökhundsförbundet utgår från den etiska modellen LIMA, framtagen av USAs hundtränarorganisationer, som riktlinje för hur vi hanterar våra hundar. LIMA står för ”Least Intrusive Minimally Aversive” vilket betyder att du som hundtränare förväntas använda den träningsmetod som tillfogar hunden minst obehag samtidigt som den ger resultat.

Rent konkret innebär detta att träningsmetoden positiv förstärkning, det vill säga att belöna önskade beteenden för att få hunden att upprepa dessa, är den som i huvudsak ska användas och att bestraffningar och korrigeringar ska undvikas. Anledningen är att positiv förstärkning visat sig vara den mest effektiva metoden för att förändra ett djurs beteende utan att samtidigt orsaka oönskade bieffekter, såsom ett försämrat förhållande till djuret eller utveckling av rädslor och problembeteenden.

Användandet av utrustning som är konstruerad för att orsaka obehag för hunden är därmed något vi vill motverka och det kommer att kunna innebära diskvalificering på våra certifieringsprov. Exempel på sådan utrustning är strypkedja, som visat sig ge bestående skador på hundarnas hals och nacke och endast syftar till att orsaka obehag. Strypkedja går alltid att undvika genom korrekt träning av hunden och är aldrig tillåtet vid våra prov. Likaså nosgrimma, antiskallhalsband och gå fint i koppel-selar, som alla utgår ifrån ett förlegat sätt att se på hundträning, där korrigering står i fokus.

Vid våra certifieringsprov ger korrigeringar av alla slag minuspoäng. Vid grövre korrigeringar och användande av utrustning som nämnts ovan kan det handla om omedelbar diskvalificering.

Vi förväntar oss att utbildare som vill samarbeta med Svenska Sökhundsförbundet arbetar i enlighet med dessa riktlinjer och hjälper sina elever att träna sina hundar på ett etiskt sätt.

Läs mer om LIMA här: LIMA Position Statement